Home DJ Songs Janu Byan DJ Baje Bijashan Ke Mele Mein | DJ Song

Janu Byan DJ Baje Bijashan Ke Mele Mein | DJ Song

Song: Janu Byan
Singer: Shankar karwa
Album: Baras Baras Mhara Indar Raja Bijashan Mata Ka Mela Mein

Janu Byan Rajasthani song lyrics

Advertisement

[ओये जानू ब्यान जी ये डीजे बाजे छ
बिजाषण के मेले माई ने] -2
ठुमका सू ब्यान जी नाचे
पावा री पायलाड़ी बाजे
सोना री कमर कोंधनी
लटके कनिया मई ने
[ओये जानू ब्यान जी ये डीजे बाजे छ
बिजाषण के मेले माई ने] -2

[ओये राजन ब्यान जी ये
झंडो चढ़ावा
बिजाषण का माई ने] -2
चुर्मो बटी मिस्री मेवा
माता थारे भोग लगवा
पावला मेवा सेवा कर
आपा जीवन माई ने
[ओये जानू ब्याण जी ये डीजे बाजे छ
इन्द्रगढ़ के मेले माई ने] -2

[ओये हनी ब्याण जी ये
दर्शन करलया ये
बिजाषण का मेले माई ने] -2
माता को बोला जैक़रो
लागे है दरबार प्यारो
म्हारो हाथ पकड़ले ब्यान
फंसजा भीड़ माई ने
[ओये जानू ब्यान जी ये डीजे बाजे छ
बिजाषण के मेले माई ने] -2

[ओये सुंदर ब्याण जी ये
अल्फ़ा नंबर वन
वेबसाइट के माई ने] -2
अल्फ़ा का सब गाना आवे
डाउनलोड सब लोग करवे
लिखावे प्रहलाद के ने
दायारामपुरा के माई ने
[ओये जानू ब्याण जी ये डीजे बाजे छ
इन्द्रगढ़ के मेले माई ने] -2

Advertisement

Lyrics: Folk
Music Label: Alfa Music & Films
Language: Rajasthani | Marwari

Advertisement